Som ženou, manželkou a šťastnou matkou troch synov. Pochádzam z rázovitého Horehronia, z veľkej rodiny, kde sa gazdovalo. Toto  vo mne zanechalo stopy v podobe nezištnej lásky  ku krásnym spomienkam na harmonický dedinský rodinný život s prvkami folkloristiky, so senzitivitou a láskou k premenám prírody, k pobytu  v nej. Naplnilo ma to vnútornou túžbou dopriať takéto krásne, bezprostredné detstvo aj mojim deťom, pričom to presiahlo aj do môjho profesionálneho života.

Vyštudovala som Hotelovú akadémiu v Brezne. Pokračovala štúdiom na UMB: výtvarná výchova a slovenský jazyk s literatúrou. Popri praxi na ZŠ som neustále inklinovala k práci s deťmi do 6 rokov, nakoľko toto obdobie detí vnímam ako najpodstatnejšiu etapu  ich života. Preto som si  rozšírila vzdelanie o kvalifikáciu pre materské školy a ďalej pracovala  ako učiteľka v MŠ. 

Za najväčší úspech vo svojom živote považujem zvládnutie výchovy mojich  troch kreatívnych nezbedníkov , rozpoznanie, nasmerovanie a rozvíjanie ich talentov s podporou  môjho manžela. Milujem deti, prírodu, estetiku, umenie, tradičný dedinský rodinný život s preferovaním senzitívnych fáz vývoja detí podľa koncepcie M. Montessoriovej. Toto všetko sa snažím skĺbiť v  našom zrekonštruovanom  dome, v krásnom prostredí pri lesíku.

Ponúkané služby sú profesionálne, tvorivé, pestré, nevšedné (niekedy až nepredvídateľné :o), s  individuálnym a rešpektujúcim prístupom ku každému  dieťaťu v  našom minikolektíve. Pre  rozvoj detskej osobnosti vychádzam zo  senzitívnych fáz Márie Montessori a jej koncepcie.Milujem objavovanie zákutí  detských duší a naše spoločné tvorenie.

Pri práci kladiem dôraz na rodinné a morálne hodnoty, na prostredie, v ktorom sa pohybujeme, žijeme, tvoríme, lebo všetko toto profiluje a formuje životný štýl budúcich VEĽKÝCH ĽUDÍ S DUŠOU A SRDCOM.

Mgr. Eva Helexová