Vzťah k  vzdelávaniu

Stiahnite si prihlášku

...


Interiérové aktivity prebiehajú v priestore, ktorý je štruktúrovaný podľa vzdelávacích oblastí Márie Montessori: jazykovo-geografická miestnosť, miestnosť pre cvičenia praktického života, miestnosť od zmyslov k matematike.

 

Aktivity vychádzajú z výchovno- vzdelávacieho plánu, ktorý rešpektuje senzitívne obdobia v živote dieťaťa.

Mgr. Eva Helexová

„ škôlka s Dušou a Srdcom "