AHOJTE

RoDiČiA

A H O J T E

RoDiČiA

Stiahnite si prihlášku

...


Som ženou, manželkou a šťastnou matkou troch synov. Pochádzam z rázovitého Horehronia, z veľkej rodiny, kde sa gazdovalo. Toto vo mne zanechalo stopy v podobe nezištnej lásky ku krásnym spomienkam na harmonický dedinský rodinný život s prvkami folkloristiky, so senzitivitou a láskou k premenám prírody, k pobytu v nej.
Naplnilo ma to vnútornou túžbou dopriať takéto krásne, bezprostredné detstvo aj mojim deťom, pričom to presiahlo aj do môjho profesionálneho života. Vyštudovala som Hotelovú akadémiu v Brezne. Pokračovala štúdiom na UMB: výtvarná výchova a slovenský jazyk s literatúrou.
Popri praxi na ZŠ som neustále inklinovala k práci s deťmi do 6 rokov, nakoľko toto obdobie detí vnímam ako najpodstatnejšiu etapu ich života. Preto som si rozšírila vzdelanie o kvalifikáciu pre materské školy a ďalej pracovala ako učiteľka v MŠ.
Za najväčší úspech vo svojom živote považujem zvládnutie výchovy mojich troch kreatívnych nezbedníkov , rozpoznanie, nasmerovanie a rozvíjanie ich talentov s podporou môjho manžela.
Milujem deti, prírodu, estetiku, umenie, tradičný dedinský rodinný život s preferovaním senzitívnych fáz vývoja detí podľa koncepcie M. Montessoriovej. Toto všetko sa snažím skĺbiť v našom zrekonštruovanom dome, v krásnom prostredí pri lesíku.
Ponúkané služby sú profesionálne, tvorivé, pestré, nevšedné (niekedy až nepredvídateľné :o) ), s individuálnym a rešpektujúcim prístupom ku každému dieťaťu v našom minikolektíve.
Pre rozvoj detskej osobnosti vychádzam zo senzitívnych fáz Márie Montessori a jej koncepcie. Milujem objavovanie zákutí detských duší a naše spoločné tvorenie. Pri práci kladiem dôraz na rodinné a morálne hodnoty, na prostredie, v ktorom sa pohybujeme, žijeme, tvoríme, lebo všetko toto profiluje a formuje životný štýl budúcich VEĽKÝCH ĽUDÍ S DUŠOU A SRDCOM.

Mgr. Eva Helexová

srdce DOMoŠkôlky

„ škôlka s Dušou a Srdcom "