Čítanie

BIBLIE


AKO BYŤ SILNÝ A NEPORAZITEĽNÝ

NEVERIACI ŽIDIA

Evanjelium Jána 10:

 22  V Jeruzaleme boli sviatky posvätenia chrámu. Bola zima.

 23  Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalamúnovej stĺpovej sieni.

 24  Obstúpili ho Židia a povedali mu: Dokedy nás chceš ešte držať v napätí? Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene!

 25  Ježiš im odpovedal: Povedal som vám, a neveríte. Skutky, ktoré ja konám v mene svojho Otca, svedčia o mne.

 26  Ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec.

 27  Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú.

 28  Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky.

 29  Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci, a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky.

Prečo židia neverili?