Čítanie

BIBLIEAKO BYŤ SILNÝ A NEPORAZITEĽNÝ

NENÁVIDELI JEŽIŠA BEZ PRÍČINY

Evanjelium Jána 15:

21  No to všetko budú konať proti vám pre moje meno, pretože nepoznajú toho, čo ma poslal.

 22  Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech, ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech.

 23  Kto mňa nenávidí, nenávidí aj môjho Otca.

 24  Keby som medzi nimi nebol konal skutky, aké nikto iný nekonal, nemali by hriech. Teraz však videli, a predsa znenávideli aj mňa, aj môjho Otca.

 25  Ale to preto, aby sa naplnilo slovo, napísané v ich zákone: Nenávideli ma bez príčiny.

Prečo nemajú výhovorku?