Bože, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som hodný volať sa tvojím synom. Boh povedal svojim sluhom: Prineste rýchlo najkrajšie oblečenie a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Pripravte hostinu! Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. /Luk.15,21-24/

BOH

JE

LÁSKA

BOŽIA LÁSKA ROBÍ ZÁZRAKY

Podpor našu prácu finančným darom na číslo účtu:

CZ58 2010 0000 0027 0168 5240

© Team ľudí, ktorí pomáhajú druhým k zázrakom