Avšak Ježiš započul to, čo hovorili, a povedal predstavenému synagógy: „Neboj sa, len ver!