Keď počuli, že žije a že ho videla, neverili tomu ... Vrátili sa a oznámili to ostatným. Ani im neverili. Napokon sa zjavil jedenástim, keď stolovali. Vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, pretože neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného.