Ježiš im odpovedal: „Majte vieru v Boha! Amen, hovorím vám: Keby niekto prikázal tomuto vrchu: ‚Zdvihni sa a vrhni sa do mora!‘ a nepochyboval by v srdci, ale veril by, že čo vyslovil, sa deje, splní sa mu to. Preto vám hovorím: Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete to mať.