Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Čiňte pokánie a verte v evanjelium!“