BIBLIA je písané Božie slovo

ktoré keď čítame pomocou Svätého Ducha,
stane sa živým, skutočným a
použiteľným v bežnom živote.

Evanjelium Marka

1,8

Ja som vás krstil vodou, no on vás bude krstiť Duchom Svätým.

1,10

A v tom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebesia a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho.

1,12

/1,12/ Hneď nato ho Duch hnal na púšť. 

1,27

Všetci sa čudovali a medzi sebou sa dohadovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou. Rozkazuje aj nečistým duchom a poslúchajú ho

5,30

Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila. Obrátil sa k zástupu a opýtal sa: „Kto sa dotkol môjho rúcha?

6,2

Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho množstvo ľudí, ktorí sa s úžasom pýtali: „Odkiaľ to ten človek má? Aká je to múdrosť, ktorej sa mu dostalo? Aké mocné činy sa dejú jeho rukami!

6,7

Zavolal si dvanástich, začal ich vysielať po dvoch a dal im moc nad nečistými duchmi.

6,13

Vyhnali mnohých démonov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravili ich.