BIBLIA je písané Božie slovo

ktoré keď čítame pomocou Svätého Ducha,
stane sa živým, skutočným a
použiteľným v bežnom živote.

BIBLIA